Doradczy Komitet Programowy

prof. dr hab. Antoni Ciszewski - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski - UMCS, Lublin
dr hab. Paweł Kowalczyk - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Franciszek Krok - UJ, Kraków
prof. dr hab. Małgorzata Lekka - IFJ PAN, Kraków
prof. dr hab. Robert Nowakowski - IChF PAN, Warszawa
prof. dr hab. Marek Szymoński - UJ, Kraków

Lokalny Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Marek Szymoński
prof. dr hab. Franciszek Krok

dr Ewelina Lipiec
dr Paweł Czuba
dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki
dr hab. Szymon Godlewski
Łukasz Bodek
Piotr Piątkowski
Dorota Świerz
Rafał Zuzak

Sekretariat: konfer.nanosam[at]uj.edu.pl

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Łojasiewicza 11, 30-348
Krakow, Polska
Tel. +48 12 664 4560